Bioekocent 3300 do 8 osób


 

Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące trzy etapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach gdzie w następujących naprzemiennie po sobie etapach tlenowych i beztlenowych ściek zostaje całkowicie oczyszczony. Oczyszczalnia zapewnia 95% efekt ekologiczny. Powierzchnia zabudowy na działce bez odprowadzenia: 4,5 m2

Wymiary zbiornika:

 • Pojemność: 3300L
 • Wysokość: 1850mm
 • Szerokość: 1180mm
 • Długość: 3540mm


  Cena: 6 550,00 PLN (netto)


 

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni:

 • trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Bioekocent
 • dmuchawa napowietrzająca
 • karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.

Odprowadzanie oczyszczonych bioogicznie ścieków:

 • do studni chłonnej
 • do cieku wodnego (np.rów przydrożny)
 • do gruntu przez drenaż
 • do oczka wodnego