Multiekocent 3300 do 8 osób


 

Oczyszczalnia Multiekocent jest urządzeniem pracującym w technologii hybrydowej. W procesie łączymy zalety technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. W ten sposób wzrasta efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, głównie nitryfikacji, co szczególnie ważne przy nierównomiernym zrzucie ścieków. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do wybranego odbiornika. Powierzchnia zabudowy na działce bez odprowadzenia 4,5m2.

Wymiary zbiornika:

 • Pojemność: 3300L
 • Wysokość: 1850mm
 • Szerokość: 1180mm
 • Długość: 3540mm
   


  Cena: 7 120,00 PLN (netto)


 

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni:

 • trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Multiekocent
 • dmuchawa napowietrzająca
 • karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.

Odprowadzanie oczyszczonych bioogicznie ścieków:

 • do studni chłonnej
 • do cieku wodnego (np.rów przydrożny)
 • do gruntu przez drenaż
 • do oczka wodnego