Nadbudowy

Nadbudowa zbiornika stosowana jest jako podwyższenie zbiorników osadników gnilnych i oczyszczalni ścieków w zależności od głębokości ich posadowienia. Nadbudowa zbiornika (nadstawka) pozwala na montaż urządzenia na większych głębokościach w przypadku wystąpienia konieczności głębszego posadowienia zbiornika. Nadbudowa zbiornika wykonana jest w postaci walca o średnicy podstawy 630 lub 640 mm (z karbem 680 mm) i wysokości 600 mm. Nadbudowa posiada dwa poziome karby wzmacniające o rozstawie 185 mm, wysokości 25 mm i szerokości podstawy 65 mm.

Cena: 200,00 PLN (netto)