Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze SR lub SRW stanowią początek drenażu. Przeznaczone są do równomiernego rozprowadzenia podczyszczonych ścieków do poszczególnych przewodów drenażu rozsączającego. Pozwalają również na okresową kontrolę działania instalacji. Odległość pomiędzy studzienką rozdzielczą a osadnikiem gnilnym powinna być jak najmniejsza. Studzienki rozdzielcze instalowane są pod powierzchnią terenu, na rzędnej wyjścia ścieków z osadnika gnilnego.

Studzienki rozdzielcze wykonane są z liniowego polietylenu metodą formowania rotacyjnego. Zbiornik studzienki wyposażony jest w pokrywę włazu wykonanego z tego samego materiału co zbiornik studzienki i zabezpieczoną wkrętami ze stali nierdzewnej. Wyróżniamy dwa rodzaje studzienek rozdzielczych:

 

  • Studzienka rozdzielcza mała SR - wykonana jest w postaci walca o średnicy 390 mm i wysokości 420 mm z dnem monolitycznym. Króciec wlotowy o średnicy 110 mm znajduje się na wysokości 153 mm od podstawy, trzy króćce wylotowe o średnicy 110 mm znajdują się na wysokości 110 mm od podstawy studzienki. Króćce wlotowy i wylotowe wykonane są w jednakowej odległosci w obwodzie studzienki.
  • Studzienka rozdzielcza wysoka SRW - wykonana jest w postaci walca o średnicy 390 mm i wysokości 420 mm z dnem monolitycznym. Króciec wlotowy o średnicy 110 mm znajduje się na wysokości 153 mm od podstawy, trzy króćce wylotowe o średnicy 110 mm znajdują się na wysokości 110 mm od podstawy studzienki. Króćce wlotowy i wylotowe wykonane są w jednakowej odległosci w obwodzie studzienki.

Cena studzienki SR: 150,00 PLN (netto)
Cena studzienki SRW: 235,00 PLN (netto)