Studnie przepompowe

Przepompownie ścieków to urządzenia zbiornikowo-tłoczne z możliwością wyposażenia w instalację i armaturę hydrauliczną oraz  system sterowani ich pracą. Przeznaczeniem przepompowni jest  transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych  i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Najczęściej zanieczyszczenia pochodzące z jednego lub kilku  gospodarstw spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni, a stamtąd przy użyciu pomp zatapialnych tłoczone są odpowiednim  obwodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym  lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Studnie przepompowe dają możliwość pełnego skanalizowania obiektów zagłębionych oraz pompowanie surowych ścieków przy zastosowaniu pomp z wirnikiem o swobodnym przepływie  lub z rozdrabniaczem.

Cena: 870,00 PLN (netto)