HD Bloki

HD BLOK – wykonany z polietylenu czyli z materiału przyjaznego dla środowiska w 100% pochodzącego z recyklingu, nie zawiera ani związków PCV ani kleju. Bardzo odporny na odkształcenia a jego wytrzymałość umożliwia pracę na jego powierzchni. Lekki, bardzo łatwy w montażu dzięki modułowej budowie z możliwością dopasowania do dowolnej wielkości lub kształtu. Bardzo wysoka porowatość zapewnia doskonałą wentylację oraz samooczyszczenie. Odporny na promieniowanie UV a jego niepowtarzalna struktura powierzchni wspomaga rozwój filmów biologicznych. Bardzo wysoka porowatość zapewnia doskonałą wentylację oraz samooczyszczenie.


ZASTOSOWANIE

HD Blok - system rozsączająco – odwadniający
Wydajne i elastyczne w zastosowaniu bloki rozsączające używane są przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym. Służą one do odwodnienia powierzchni dachów, placów oraz ulic. HD Blok dzięki swojej stabilnej, słupowej strukturze jest w stanie wytrzymać ekstremalne obciążenia. Dzięki temu możemy w dowolny sposób wykorzystać powierzchnię terenu - parking, obszar wjazdu, czy też powierzchnie składowania.
     • Rozsączanie
Odbiór wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwałych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku zbudowanym z bloków, z którego woda stopniowo wsiąka w otaczający grunt (pod warunkiem, że grunt jest przesiąkalny Kf > 10-6 m/s). System HD BLOK pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiania zasobów wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system HD BLOK włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.
     • Retencja
Czasowe zatrzymanie nadmiaru odprowadzonej wody deszczowej z powierzchni trwałych budynków i terenu w czasie długotrwałych bądź bardzo intensywnych opadów. Woda stopniowo jest uwalniana z ustawionym natężeniem przepływu do kanalizacji deszczowej przy pomocy studni upustowej z regulowanym dławikiem. Retencja spowalnia spływ wód opadowych do kanalizacji, a dalej do odbiornika, przez co znacznie redukuje ryzyko podtopień.

Montaż systemów HD Blok jest bardzo prosty, daje możliwość formowania dowolnej powierzchni i pojemności i przeprowadza go się bez użycia ciężkiego sprzętu - formuje się go w układ kostek. Pojedynczy HD Blok waży tylko 10kg. HD Blok dzięki swojej pionowej budowie wytrzymuje znaczne obciążenia. Dzięki mniejszemu zakresowi prac ziemnych związanych z wykopem pod bloki oraz ich dobremu stosunkowi ceny do efektywności w porównaniu z tradycyjnym rozsączaniem żwirowym, osiągamy znaczne oszczędności finansowe.

HD Blok - złoże biologiczne

HD BLOKI doskonale sprawdzają si ę również jako wypełnienie złoża biologicznego zarówno w przydomowych jak i komunalnych oczyszczalniach ścieków. Ścieki na złożach oczyszczane są w procesach biologicznego rozkładu materii organicznej przez drobnoustroje tworzące błonę biologiczną (biofiltr), którą tworzą głównie organizmy osiadłe na specjalnie przygotowanym podłożu (wypełnieniu złoża biologicznego).


ZASADA DZIAŁANIA
Zanieczyszczenia organiczne napływające do oczyszczalni rozkładane są przez mikroorganizmy tworzące błonę biologiczną, dla których źródłem materii organicznej jest film wodny otaczający złoże. Napowietrzanie złóż biologicznych zachodzi w sposób wymuszony poprzez dyfuzory. Tlen przenika przez warstwę filmu wodnego, pozwalając na efektywny przebieg procesów tlenowego rozkładu. Nadmiar błony biologicznej odrywany jest od złoża biologicznego i usuwany wraz z odpływającym strumieniem ścieków w osadnikach wtórnych, które są częścią oczyszczalni i współpracują ze złożami biologicznymi. Usuwane kłaczki błony biologicznej charakteryzują się stosunkowo dużym rozmiarem oraz dobrymi zdolnościami sedymentacyjnymi.

 

Wymiary: 55cm x 55cm x 60cm

Cena: 230,00 PLN (netto).

Dostępne wielkości HD Blok od 30cm x 30cm x 30cm do 100cm x 100cm x 100cm.