Oczyszczalnie ścieków

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków to obecnie bardzo popularny trend w nowoczesnym budownictwie. Na ich montaż decydują się już nie tylko gospodarstwa domowe, ale również firmy, biura, hotele, gospodarstwa agroturystyczne oraz placówki publiczne. Biologiczne oczyszczalnie ścieków stanowią wygodniejszą i tańszą alternatywę dla przestarzałego już systemu szamb. Przydomowe oczyszczalnie cechują się bardzo efektywnym system filtracji ścieków, prostą konstrukcją, niskim kosztem eksploatacji a cena montażu nie stanowi nawet najmniejszej bariery w ich zakupie dla potencjalnych Klientów.

Technologia oczyszczalni typu Ekocent.

Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu rozsączającym. Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków w procesie fermentacji po którym związki organiczne zawarte w osadach rozkładają się na minerały, wodę i gaz. Na wylocie zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle oczyszczoną by móc ją odprowadzić do gruntu. Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez układ rowów drenażowych z odpowiednim wypełnieniem. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir, keramzyt, tunele drenażowe i inne. Na wypełnieniu będącym ostatecznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda po-ściekowa.

 

Technologia oczyszczalni typu Bioekocent.

Technologia mechaniczno-biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. Oczyszczanie stanowi proces biologiczny w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natleniania wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powoduje że mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie systemu urządzeń. W oczyszczalni pracującej w metodzie niskoobciążonego osadu czynnego biopreparaty stosuje się wyłącznie do uruchomienia procesów biologicznych. Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe a jego instalacja wymaga niewielkiego miejsca na działce. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do odbiornika.

 

Technologia oczyszczalni typu Multiekocent.

Technologia hybrydowa oparta jest na metodzie osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym. Mikroorganizmy wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków są zawieszone w wodzie, w formie tzw. kłaczków osadu czynnego i pokrywają powierzchnie zanurzonego złoża w postaci błony biologicznej. W urządzeniach Multiekocent wkład złóż biologicznych w komorach zajmuje część ich objętości, a pozostała przeznaczona jest na osad czynny. Oczyszczanie ścieków następuje w komorach napowietrzanych częściowo wypełnionych wkładem złoża biologicznego. W komorach tych następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów, które wykorzystują zanieczyszczenia zawarte w ściekach jako pożywkę i w efekcie następuje oczyszczanie ścieków.